› Åpningstider for trening

Sesongen 2014:
- Torsdager fra kl 1700 - 2000
- Lørdag og søndag fra kl 1200 - 1600

-Oppdatert aktivitetslederliste 2014..

Andre treningstider : Avklares med styret i Røros MK
- Leie av bane

Det er kiosksalg på alle treningsdager!

› Treningsavgift og medlemsskap

Medlemmer i Røros MK

Støttemedlem
5 – 12 år
13– 16 år
Aktive
Årsavgift -12år
Årsavgift ungdom / voksen+Familie

Årsavgift

 40.-
100.-
150.-
650.-
500.-

650.-

Treningsavgift sommer 2015

 

Medlemmer 1000,-

Ikke medlem 1400,-

 

Ikke medlemmer

5- 12 år
13– 16 år
Aktive

 

60 .-
150 .-
150 .-

Vinter

Halv pris for medlemmer pr kjøring i vinter.

 

Aktivitetsleder er ansvarlig for salg av treningsavgifter og medlemsskap på treningen.

›Ta kontakt for å løse medlemskap epost