› Styret i Røros MK

Leder :
Kasserer : Emil lien
Styremedlem I : Rolf Lilleevjen
Styremedlem II : Christian klemmetvoll
Styremedlem III : Espen Horven
Valgkomite : Christian Klemmetvoll

Baneansvarlig: Svein Homnes

Webansvarlig: Christian klemmetvoll

 


› Send oss en epost

› Send webansvarlig en epost

Postadresse: Røros MK, postboks 128, 7361 Røros
Telefon: 934 64 976 (Rolf Lilleevjen)

Konto: 4280 05 45115

--------------------------------------------------------------------------------