› Banereglement Røros Motocrossbane

Aktivitetsledere :

• Bestemmer hvor stor del av banen det skal kjøres på til enhver tid
• Bestemmer hvor og når den enkelte kjører skal kjøre

Aktivitetslederen har ansvaret for at reglene blir overholdt:

• Alle førere skal melde seg hos ansvarlig aktivitetsleder før trening. Før kjøring starter må treningsavgift betales , og fører skrives inn i logg .
• Alle som kjører SKAL ha gyldig lisens og medlemsskap i klubb underlagt NMF. Forevises før kjøring starter.
• Alle som skal kjøre må ha betalt treningsavgift , eller fremvise årskort.
• Fastsatte treningstider SKAL overholdes
• Føreren forplikter seg til å overholde instrukser som blir gitt av aktivitetsleder
• Alle førere under 16 år skal ha med seg en foresatt ,og disse skal føge føreren ut på banen ved all aktivitet
• Kjøring på interne veier , parkeringsplass og depot skal ikke forekomme. Sykkelen skal trilles utenfor banen.
• Inn- og utkjøring på banen må overholdes. Inn på startflaten og ut til høyre side etter målplassering. Barnebane , inn og ut bak kiosken.
• Overtredelse av banereglement kan føre til bortvisning
• Aktivitetsleder skal melde ifra om behov for banevedlikehold til baneansvarlig
• Aktivitetsleder er ansvarlig for å melde ifra til kasserer i klubben om komplettering av førstehjelpsutstyr

Flaggvakter :

• Ved kjøring på trening trengs det ikke flaggvakter , men aktivitetsleder har styringsrett på å utnevne flaggvakter etter behov.
• Flaggvakter skal kjenne flaggregler
• Flaggvaktene skal fokusere på kjørerne og være aktive på flaggpostene
• Flaggvaktene er viktige for sikkerheten til førerene
• Flaggvaktene skal ikke forlate flaggpost for å hjelpe kjører
• Flaggvaktene skal se framover i kjøreretning , ikke mot kjøreretning

For kjørere under 16 år:

• Foresatte skal være tilstede ute i banen under kjøring
• Kjørere uten foresatte tilgjengelig ute i banen , blir tatt av banen
• På trening kan en forsatt være ansvarlig for opptil 2 kjørere på banen. På løp bare 1 kjører.

Sikkerhet / utstyr under trening og løp :

Alle som kjører motocross er underlagt de samme sikkerhetsbestemmelsene utstedt av Norges Motorsportforbund (NMF).

Krav til sikkerhetsutstyr :
• Bukse og langermet trøye i sterkt materiale
• Skulder , rygg og brystbeskytter
• Hjelm av godkjent type
• Kjørebriller
• Knehøye lærstøver (uten lisser)
• Hansker
• All bekledning må være av flammesikret materiale

Krav til cross sykkel :
• Stoppknapp
• Skal være godkjent iht teknisk reglement
• Det er ikke lov å trimme sykler til førere under 13 år .Dersom slikt blir oppdaget vil ikke forsikringen gjelde og/eller forsikringsselskapet kan kreve regress.

Krav til føreren :
• Medlem av en klubb tilsluttet Norges Motorsportforbund (NMF)
• Har løst lisens,gjeldende for det løp/trening utøveren skal delta i

Aldersgrense kubikk:
• Fra og med dato fylte 5 år : Inntil 60 ccm laveffekt

• Fra og med år fylte 10 år : Inntil 85 ccm2-takt
: Inntil 150ccm 4-takt

• Fra og med år fylte 14 år : Inntil 125 ccm 2-takt
: Inntil 250 ccm 4-takt

• Fra og med år fylte 16 : Fri ccm

Alle sykler unntatt fra denne regelen skal være listet opp på NMF’s godkjenningsliste over barnesykler. Hvis aktuel sykkel ikke står på siste års liste , er sykkelen likevel godkjent hvis den står på listen fra tidligere år. Det forutsettes da at sykkelen er identisk med den modellen som er godkjent .

Alle sykler som avviker fra hovedregelen skal vurderes med hensyn på egnet aleder. Minste alder for syklene står i listen :
Ref: Liste - Barnekjøretøy - Godkjent liste pr 31 Mai 2011